Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć strategie oparte na następujących zasadach:

Absolutna Stopa Zwrotu

Dążymy do osiągania powtarzalnych, dodatnich stóp zwrotu. Naszym celem jest wypracowanie atrakcyjnych wyników podczas wzrostu rynków oraz ochrona kapitału w okresach dużych wahań rynkowych. Zapewniamy Inwestorom możliwość wybrania dogodnego momentu zarówno na rozpoczęcie, jak i zakończenie inwestycji.

Globalne Inwestycje

Wykorzystujemy okazje inwestycyjne na światowych rynkach finansowych. Uważamy, że globalny portfel pozwala nie tylko na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu, ale także odpowiednią dywersyfikację, która znacznie ogranicza ryzyko inwestycji. Globalna ekspozycja wykorzystywana jest szczególnie w sytuacjach relatywnej przewagi rynków zagranicznych nad wyceną krajowych aktywów.

Zarządzanie Ryzykiem

Dokonujemy całościowej oceny ryzyka, która jest nieodłącznym elementem strategii na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Badamy korelacje instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli naszych funduszy. Dokonujemy wnikliwej analizy wszystkich nabywanych instrumentów.

Szerokie Spektrum Aktywów

W celu generowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu stosujemy różnorodne klasy aktywów, których udział w funduszu dobierany jest w zależności od potencjału wzrostowego. Fundusze Macro FIZ oraz Global Bond FIZ nie posiadają benchmarku, co pozwala stosować elastyczną strategię inwestycyjną – optymalną w danych warunkach rynkowych.

Wysoka Płynność Funduszy

Płynność instrumentów jest kluczowym elementem naszego procesu inwestycyjnego. Elastyczność podnoszącą efektywność zarządzania oraz zwiększającą bezpieczeństwo podczas niekorzystnych turbulencji na rynkach finansowych zapewnia także dywersyfikacja geograficzna oraz sektorowa.

Solidne Fundamenty

Instrumenty finansowe, które nabywamy do Funduszy w ramach różnych klas aktywów, charakteryzują się solidnymi fundamentami oraz w przypadku strategii relatywnych  wysoką wartością wewnętrzną.